PODOMKA – MIĘDZY KWIATEM A ZMIERZCHEM

PODOMKA – MIĘDZY KWIATEM A ZMIERZCHEM

Wystawa w ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej SAMODZIELNOŚĆ I WSPÓLNOTA w stulecie wywalczenia praw wyborczych Polek MOK, Gniezno 2018. W serii…