Na każdy portret składa się: gablota entomologiczna o wymiarach 70 x 50 cm, która zawiera:  komplet miniatur malarskich na tipsach akrylowych. Do tego cyklu zaprosiłam kobiety,  które spotkałam w różnych okresach mojego życia. Projekt stanowi eksperyment artystyczno-społeczny, którego horyzont wyznaczają pytania dotyczące miejsc współczesnych kobiet w otaczającej nas rzeczywistości. Moje działania mają na celu społeczną integrację koncepcji skupionych wokół wytworzenia obiektu artystycznego, który będzie osobistym portretem wybranej  kobiety (począwszy od autorki–przez rodzinę i najbliższe otoczenie­ po kobiety z różnych środowisk  zaproszone do projektu).

For each portret in my collection I have an entomology showcase  that contains a set of  miniature paintings on acrylic nails. To create this work I have invited various women that I had met during the course of my life. The project in a social experiment to find an answer, where the question is what are the role and places of modern woman in today’s reality. Each showcase is a study of one woman, portrayed in an individual way to capture her essence but not forgetting about her background and role in life, and in the end placing her in social reality. This work starts with the author herself, goes on to the closest family like her mother, and than circles further away.

 

Projekt w trakcie realizacji.

 

 

Krystyna Lipka-Czajkowska
Autoportret 2016, 24 x 24 cm, 40 x 50 cm, gablota entomologiczna, tipsy akrylowe
Krystyna Lipka-Czajkowska
Autoportret 2016, 24 x 24 cm, gablota entomologiczna, tipsy akrylowe
Krystyna Lipka-Czajkowska
Cykl „(Nie)uchronność” Perspektywa 2012, 20 x 30 cm, akryl, płótno, Autoportret z kobietą 7, 2013, 38 x 55 cm. akryl, płótno