CV Krystyna Lipka-Czajkowska – pobierz plik

Krystyna Lipka-Czajkowska

Absolwentka Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Dyplom w Pracowni Malarstwa pod kierunkiem prof. Jerzego Kałuckiego. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Działa na polu sztuki współczesnej oraz animacji i edukacji artystycznej. W swoich pracach porusza, między innymi, aspekt kobiety jako twórczyni ale i przedmiot współczesnego przekazu kulturowego. Autorka cykli malarskich (Brama, Manowce, Pułapka), obiektów i instalacji (Pajęczyna, (Nie)uchronność) oraz projektów w przestrzeni publicznej (Stan surowy – ingerencje w budynkach mieszkalnych), Mobilne obiekty malarskie – dla Parku Cytadela w Poznaniu. Autorka narzędzi edukacyjnych w Zespole Szkół Da Vinci w Poznaniu. Twórczyni serii murali interaktywnych, warsztatów tematycznych, prezentacji i spotkań poświęconych zjawiskom kultury współczesnej.

Graduate of the Department of Painting, Graphics and Scupture of Poznań Academy of Fine Arts. Diploma of Painting Atelier of Professor Jerzy Kałucki. Stipendiary of the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland. Actively engaged in Contemporary Art Field and animation and artistic teaching. In her works she depicts, among others, the aspect of the women as the creator and simultaneously the object of contemporary cultural theme. The authoress of painting cycles ( The Gate, The Strand and the Trap), objects and installations (The Cobweb, the Real Estate) and of designs of public space (Raw state – projects in buildings), Mobile painting object – for Citadel Park in Poznań, The authoress of educational tools for the Da Vinci Team in Poznań. Creator of interactive mural  series, thematic workshops presentations and meetings dedicated to contemporary cultural phenomena.